Regulamin sklepu

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.ajbmetall.com.

1.2. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

1.3. Sprzedawcą jest firma F.H.P. AJB Andrzej Dzięcioł z siedzibą w 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 44/7, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 929-100-45-03 REGON 080004464; Email: biuro@ajbmetall.com, tel. 516 022 104.

1.4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%).

1.5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

1.6 Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych czy prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2. Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Sklepie w 66-003 Zabór, ul. Klonowa 6, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15;

2.3. Klient dokonujący zakupu przez Internet, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem wysyłki kurierskiej, po złożeniu zamówienia, proszony jest o podanie niezbędnych danych do wysyłki: imię i nazwisko, nr telefonu i adres email (niezbędne przy wysyłkach kurierskich), adres do wysyłki, dane do faktury, wybór płatności (pobranie, przelew lub odbiór osobisty), wybór formy i kosztów dostawy.

 

3. Formy Płatności

3.1. Akceptujemy płatności przelewem.

Zapłaty dokonujesz przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe, którego dane otrzymasz od nas po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu;

3.2. Akceptujemy płatności poprzez serwis PayU.pl.

Zapłaty dokonujesz przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu PayU.pl. Serwis PayU.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Towar zostanie wysłany do Ciebie dopiero po jego opłaceniu;

3.3. Akceptujemy płatności za pobraniem.

Zapłaty dokonujesz u kuriera, który dostarczy Ci przesyłkę pod wskazany przez Ciebie adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce – bez zapłaty listonosz nie wyda Ci zamówionej przesyłki. W niektórych formach dostaw może się zdarzyć, iż doliczymy do kosztów przesyłki koszty związane z pobraniem. Szczegóły poznasz w cennikach poszczególnych form dostaw.

3.4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Za swoje zakupy możesz zapłacić osobiście w sklepie pod adresem: 66-003 Zabór, ul. Klonowa 6. 

3.5. Przedpłata na konto z odbiorem osobistym.

Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto, powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane:

F.H.P. AJB Andrzej Dzięcioł

65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 44/7

SANTANDER 85 1090 1535 0000 0001 0878 1477

tytuł płatności: DANE ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ ID ZAMÓWIENIA;

3.6. Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

3.7. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

3.8. Wysyłamy przesyłki za granicę po ówczesnym ustaleniu (tel/mailowo/osobiście) kosztów transportu, podane ceny przesyłki obowiązują na terenie RP.

 

4. Odstąpienie od umowy.

4.1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

4.2. Bieg terminu określonego w ust. 4.1. rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

4.3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie formularza na adres e-mail Sprzedawcy (biuro@ajbmetall.com) lub przez złożenie oświadczenia poprzez formularz kontaktowy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w p. 1. ust. 1.3.

4.5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4.6. Skutki odstąpienia od Umowy:

4.6.1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty;

4.6.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca, zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

4.6.3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

4.6.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

4.6.5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

4.6.6. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

4.6.7. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4.6.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.6.9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadanych „za pobraniem”.

 

5. Reklamacja

5.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

5.2. Reklamację prosimy zgłaszać na adres: F.H.P. AJB Andrzej Dzięcioł z siedzibą w 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 44/7, NIP 929-100-45-03 REGON 080004464;
email: biuro@ajbmetall.com, tel. 516 022 104.

5.2.1. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie: 

      • zwięzły opis wady (usterki), okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,
      • żądanie Klienta w związku z wadą towaru,
      • dane klienta składającego reklamację, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście, jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową).

5.3. Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni.

5.4. Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta. Przy zakupie konsumenckim (paragon) – 2 lata gwarancji, na firmę (fv) – 1 rok gwarancji.

 

6. Poufność i ochrona prywatności.

6.1. Firma F.H.P. AJB Andrzej Dzięcioł jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

6.2. Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

6.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

6.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

6.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.3.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.3.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

7.2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

8. Postanowienia końcowe.

8.1. Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

8.2. Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

8.4. W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

8.5. Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

8.5.1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 

8.5.1.1.Adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

8.5.1.2. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

8.5.1.3. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

8.5.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

8.5.2.1. Przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania.

8.5.2.2. Osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

8.5.2.3. W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

8.6. W myśl art. 173 oraz 174 ustawy o prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików – w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę „ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ”).

8.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

8.8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(który należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

F.H.P. AJB Andrzej Dzięcioł

Ul. Zamenhofa 44/7

65-186 Zielona Góra

NIP 929-100-45-03

Tel.: 516 022 104

Email: biuro.ajbmetall.com

www.ajbmetall.com

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………….………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

Email: …………………………………………………………………………

Nr telefonu komórkowego: …………………………………………………………………

Nr zamówienia: …………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………

Zwracane towary:

NAZWA TOWARU ILOŚĆ CENA NETTO CENA BRUTTO

Uwagi klienta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy:                

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotów określone w Regulaminie sklepu.

 

………………………………………….. 

(podpis Klienta)  

Wzór do pobrania w linku: Pobierz